İlan Bilgisi

wave

18.08.2022 Tarihli Öğretim Üyesi Alım İlanı Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız


* Başvurularınızı nasıl yapacağınıza, sistemi nasıl kullanacağınıza dair hazırlanmış olan yardım videolarına yukarıdaki Yardım menüsünden ulaşabilirsiniz.
* Olası internet kesintisi vb. durumlardan etkilenmemek için, başvuruların son günlere bırakılmaması önem arzetmektedir.
*Sisteme yüklenecek belgelerin okunaklı ve şüpheye mahal vermeyecek şekilde ilanda belirtilen özelliklere sahip olması gerekmektedir.

*Sistemde Öğrenim Bilgileri ve Sınav Bilgileri alanına aranılan belgelerin eksiksiz eklenmesi gerekmektedir.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversite Senatosunun 31.12.2021 tarihli 2021/26 sayılı toplantısında ve Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulunun 01.06.2022 tarihli toplantısında kabul edilerek 01.06.2022 tarihinde yürürlüğe giren Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması ve 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgelere ve ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin https://bandirma.edu.tr  ve https://pdb.bandirma.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Rektörlük tarafından uygun gördüğü takdirde başvuru yapılmış olsa dahi ilanın her aşaması iptal edilebilir.

 

                1) BAŞVURU TAKVİMİ:

İlan                                         : 18 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete

Başvuru Başlama Tarihi         : 18.08.2022

Son Başvuru Tarihi                : 01.09.2022

Başvuru Adresi: Başvurular ilanda belirtilen tarihler arasında sadece online olarak https://ilan.bandirma.edu.tr adresi üzerinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

2) ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

2.1. İmzalı Başvuru Dilekçesi                (https://bandirma.edu.tr  ve https://pdb.bandirma.edu.tr adresindeki ilgili alım ilanı duyurusunda yer alan form dilekçe indirilip bilgisayar ortamında doldurularak ıslak imza ile imzalanıp, taratılarak tekrar sisteme yüklenecektir.)         

2.2. Diplomalar (Lisans ve Lisansüstü diplomaları veya geçici mezuniyet belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için onaylı diplomayla birlikte onaylı denklik belgesi de eklenmelidir.) (Sistemde Öğrenim Bilgileri alanına eksiksiz eklenmesi gerekmektedir.)

2.3. Doçentlik Belgesi

2.4. Özgeçmiş

2.5. Yayın Listesi

2.6. Değerlendirmeye Alınacak Yayın ve Faaliyetler Puan Tablosu (Yönerge EK-2)

2.7. Bilimsel Çalışma ve Yayınlar (Her bilimsel çalışma ve yayına ilişkin dokümanlar ilgili alana eklenecektir.)(Profesör kadroları için başlıca araştırma eseri ayrıca eklenecektir.)

2.8. Yabancı Dil Belgesi

2.9. Sertifikalar

2.10. Tecrübe ile İlgili Belgeler            

2.11. Hizmet Belgesi (Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için e-Devlet https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-hitap-hizmet-dokumu   adresi üzerinden alacakları HİTAP Hizmet Cetveli)                       

2.12. Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş.)

2.13. Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi         

2.14. Adli Sicil Kaydı (Kamu kurumlarına yönelik düzenlenen)         

2.15. Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (erkek adaylardan)

 

3) İlgili Yönetim Kurulları adaylardan deneme dersi yapmalarını isteyebilir.

4) İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

5) Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular kabul edilmeyecek olup başvurunun süresi içinde eksiksiz tamamlanması tamamen adayın sorumluluğundadır. Taslak aşamasında bırakılan ve eksik yapılan başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

6) İlanda belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

7) Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler ile atama için gerekli belgelerin onaylı örnekleri Üniversitemiz birimleri tarafından gerektiğinde adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.

8) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilirler.

9) Belgelerde onaylayanın adı soyadı, unvanı, mühür, tarih olmalı, bu bilgiler ve mührün okunaklı olması gerekmektedir.

10) Başvuruda istenen belgelerden e-Devlet üzerinden alınanlar, eğer belgenin içeriği ve karekod vb. tüm doğrulamaları okunaklı ve eksiksiz ise kabul edilecek ancak atanmaya hak kazanan adaylardan onaylı örnekleri istenecektir.

11) İstenen belgeler yabancı dille düzenlenmiş ise noter onaylı Türkçe tercümeleri eklenmesi zorunludur.

12) Erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya Bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

13) Atanmaya hak kazanan adaylardan Sağlık Kurulu Raporu istenebilecektir.

Duyurulur.

 

No
Birim / Bölüm / Program Kadro
Adet
Açıklama (Kadro Özel Şartları)
ÖÜ2022-38 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentliğini ilgili alanda almış olmak. Gastroenteroloji Yandalı yapmış ve NAFLD alanında çalışması olmak.
ÖÜ2022-39 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Makro İktisat alanında almış olmak. Dışa Bağımlılık, İşsizlik ve İstihdam Politikaları alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-40 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Devletler Hukuku Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Uluslararası İlişkiler alanında almış olmak. Arap Baharı, Terörizm ve Suriye İç Savaşı alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-41 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olmak. Toplumsal Cinsiyet ve Edebiyat İlişkisi alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-42 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü
Mühendislik Temel Bilimleri Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Lisans ve Doktorasını Fizik veya Fizik Mühendisliği alanında yapmış olmak. "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
ÖÜ2022-43 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Yazılım Mühendisliği Bölümü
Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği alanında yapmış olmak. Biomedikal Görüntü İşleme, Makine Öğrenmesi alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-44 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Lisans ve Doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında yapmış olmak. Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-45 Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Bilişim Teknolojileri Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında yapmış olmak. İlgili alanda çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-46 Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında yapmış olmak. Obezite ve Bebeklerin Gelişimi alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-47 Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet Bölümü
Sosyal Hizmet Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Sosyal Hizmet alanında yapmış olmak. Engellilik, Sosyal Sermaye ve Sosyal Hizmet Eğitimi alanında çalışmaları olmak.