İlan Bilgisi

wave

07.10.2022 Tarihli Öğretim Üyesi Alım İlanı


* Başvurularınızı nasıl yapacağınıza, sistemi nasıl kullanacağınıza dair hazırlanmış olan yardım videolarına yukarıdaki Yardım menüsünden ulaşabilirsiniz.
* Olası internet kesintisi vb. durumlardan etkilenmemek için, başvuruların son günlere bırakılmaması önem arzetmektedir.
*Sisteme yüklenecek belgelerin okunaklı ve şüpheye mahal vermeyecek şekilde ilanda belirtilen özelliklere sahip olması gerekmektedir.

*Sistemde Öğrenim Bilgileri ve Sınav Bilgileri alanına aranılan belgelerin eksiksiz eklenmesi gerekmektedir.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversite Senatosunun 31.12.2021 tarihli 2021/26 sayılı toplantısında ve Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulunun 01.06.2022 tarihli toplantısında kabul edilerek 01.06.2022 tarihinde yürürlüğe giren Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması ve 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgelere ve ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin https://bandirma.edu.tr  ve https://pdb.bandirma.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Rektörlük tarafından uygun gördüğü takdirde başvuru yapılmış olsa dahi ilanın her aşaması iptal edilebilir.

 

                1) BAŞVURU TAKVİMİ:

İlan                                         : 07 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete

Başvuru Başlama Tarihi         : 07.10.2022

Son Başvuru Tarihi                : 21.10.2022

Başvuru Adresi: Başvurular ilanda belirtilen tarihler arasında sadece online olarak https://ilan.bandirma.edu.tr adresi üzerinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

2) ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

2.1. İmzalı Başvuru Dilekçesi                (https://bandirma.edu.tr  ve https://pdb.bandirma.edu.tr adresindeki ilgili alım ilanı duyurusunda yer alan form dilekçe indirilip bilgisayar ortamında doldurularak ıslak imza ile imzalanıp, taratılarak tekrar sisteme yüklenecektir.)         

2.2. Diplomalar (Lisans ve Lisansüstü diplomaları veya geçici mezuniyet belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için onaylı diplomayla birlikte onaylı denklik belgesi de eklenmelidir.) (Sistemde Öğrenim Bilgileri alanına eksiksiz eklenmesi gerekmektedir.)

2.3. Doçentlik Belgesi

2.4. Özgeçmiş ve Yayın Listesi

2.5. Değerlendirmeye Alınacak Yayın ve Faaliyetler Puan Tablosu (Yönerge EK-2)

2.6. Bilimsel Çalışma ve Yayınlar (Her bilimsel çalışma ve yayına ilişkin dokümanlar ilgili alana eklenecektir.)(Profesör kadroları için başlıca araştırma eseri ayrıca eklenecektir.)

2.7. Yabancı Dil Belgesi

2.8. Sertifikalar

2.9. Tecrübe ile İlgili Belgeler              

2.10. Hizmet Belgesi (Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için e-Devlet https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-hitap-hizmet-dokumu   adresi üzerinden alacakları HİTAP Hizmet Cetveli)                       

2.11. Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş.)

2.12. Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi         

2.13. Adli Sicil Kaydı (Kamu kurumlarına yönelik düzenlenen)         

2.14. Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (erkek adaylardan)

 

3) İlgili Yönetim Kurulları adaylardan deneme dersi yapmalarını isteyebilir.

4) İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

5) Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular kabul edilmeyecek olup başvurunun süresi içinde eksiksiz tamamlanması tamamen adayın sorumluluğundadır. Taslak aşamasında bırakılan ve eksik yapılan başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

6) İlanda belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

7) Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler ile atama için gerekli belgelerin onaylı örnekleri Üniversitemiz birimleri tarafından gerektiğinde adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.

8) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilirler.

9) Belgelerde onaylayanın adı soyadı, unvanı, mühür, tarih olmalı, bu bilgiler ve mührün okunaklı olması gerekmektedir.

10) Başvuruda istenen belgelerden e-Devlet üzerinden alınanlar, eğer belgenin içeriği ve karekod vb. tüm doğrulamaları okunaklı ve eksiksiz ise kabul edilecek ancak atanmaya hak kazanan adaylardan onaylı örnekleri istenecektir.

11) İstenen belgeler yabancı dille düzenlenmiş ise noter onaylı Türkçe tercümeleri eklenmesi zorunludur.

12) Erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya Bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

13) Atanmaya hak kazanan adaylardan Sağlık Kurulu Raporu istenebilecektir.

Duyurulur.

No
Birim / Bölüm / Program Kadro
Adet
Açıklama (Kadro Özel Şartları)
ÖÜ2022-48 Denizcilik Fakültesi
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentliğini Deniz ve Gemi Mühendisliği alanında almış olmak. Denizcilik, Gemi Makineleri ve Çevre alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-49 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentliğini Pazarlama alanında almış olmak. Tüketici Davranışı, Marka Stratejileri ve Kadın Girişimciliği alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-50 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Siyasi Tarih Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentliğini Siyasi Tarih alanında almış olmak. Uluslararası Antlaşmalar, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve İngiliz Dış Politikası alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-51 Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentliğini Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında almış olmak. Yenidoğan ve Çocuklarda Ağrı, Kaygı ve Yenidoğan Hemşireliği alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-52 Gönen Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Bilişim Güvenliği Teknolojisi Pr.
Doçent 1 Doçentliğini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak. Makine Öğrenmesi ve Nesnelerin İnterneti alanında çalışmaları olmak. "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
ÖÜ2022-53 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Pazarlama alanında almış olmak. Marka Güveni, Tüketici Sinizmi ve Sosyal Pazarlama alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-54 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Uluslararası İlişkiler alanında almış olmak. Eleştirel Teori, Küreselleşme ve Hegemonya alanında çalışmaları olmak. "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
ÖÜ2022-55 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Siyasi Tarih Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Siyasi Tarih veya Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanında almış olmak. Uluslararası Antlaşmalar, Milli Kimlik, Çağdaş Türk Kavimleri ve Göç Hareketleri alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-56 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Filoloji Temel Alanında almış olmak. İngilizceden akademik çevirileri olmak. "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
ÖÜ2022-57 Manyas Meslek Yüksekokulu
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü
İş Sağlığı ve Güvenliği Pr.
Doçent 1 Doçentliğini Sosyal Politika alanında almış olmak. İş Tatmini, Çalışan Bağlılığı ve İş Hukuku alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-58 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Yazılım Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak. Ses İşleme ve Derin Öğrenme alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-59 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Lisans ve Doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında yapmış olmak. Elektromanyetik alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-60 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Yazılım Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında yapmış olmak. İlgili alanda çalışmaları olmak. "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
ÖÜ2022-61 Bandırma Meslek Yüksekokulu
Yönetim ve Organizasyon Bölümü
İşletme Yönetimi Pr.
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Yönetim ve Strateji alanında yapmış olmak. Dijitalleşme, Paylaşım Ekonomisi ve Liderlik alanında çalışmaları olmak. "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
ÖÜ2022-62 Gönen Meslek Yüksekokulu
Tasarım Bölümü
Grafik Tasarımı Pr.
Dr. Öğr. Üyesi 1 Lisans ve Doktorasını / Sanatta Yeterliğini Grafik veya Grafik Tasarım alanında almış olmak. Sürdürülebilir Tasarım ve Tasarımın Geleceği alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-63 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonometri Bölümü
İstatistik Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Ekonometri alanında yapmış olmak. Panel Veri Ekonometrisi, Uygulamalı Makro Ekonometri ve Çok Değişkenli İstatistik alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-64 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Sosyoloji Bölümü
Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Felsefe ve Din Bilimleri alanında yapmış olmak. Muhafazakarlık, Modernizm ve Adalet alanında çalışmaları olmak. Yükseköğretim kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olmak.
ÖÜ2022-65 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Yeni Türk Dili Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olmak. Anlambilim ve Ağız Araştırmaları alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-66 Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını İşletme alanında yapmış olmak. Akıllı Ulaşım Sistemleri alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-67 Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Yeni Medya ve İletişim Bölümü
Yeni Medya ve Gazetecilik Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında yapmış olmak. Dijital Medya, Stratejik İletişim ve Sosyal Hareketler alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-68 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Grafik Tasarımı
Grafik Tasarımı Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını veya Sanatta Yeterliğini Grafik veya Grafik Tasarım alanında almış olmak. Grafik Sanatlar ve Resim alanında çalışmaları olmak.