İlan Bilgisi

wave

02.12.2022 Tarihli Öğretim Üyesi Alım İlanı Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız


* Başvurularınızı nasıl yapacağınıza, sistemi nasıl kullanacağınıza dair hazırlanmış olan yardım videolarına yukarıdaki Yardım menüsünden ulaşabilirsiniz.
* Olası internet kesintisi vb. durumlardan etkilenmemek için, başvuruların son günlere bırakılmaması önem arzetmektedir.
*Sisteme yüklenecek belgelerin okunaklı ve şüpheye mahal vermeyecek şekilde ilanda belirtilen özelliklere sahip olması gerekmektedir.

*Sistemde Öğrenim Bilgileri ve Sınav Bilgileri alanına aranılan belgelerin eksiksiz eklenmesi gerekmektedir.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversite Senatosunun 31.12.2021 tarihli 2021/26 sayılı toplantısında ve Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulunun 01.06.2022 tarihli toplantısında kabul edilerek 01.06.2022 tarihinde yürürlüğe giren Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması ve 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgelere ve ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin https://bandirma.edu.tr  ve https://pdb.bandirma.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Rektörlük tarafından uygun gördüğü takdirde başvuru yapılmış olsa dahi ilanın her aşaması iptal edilebilir.

 

                1) BAŞVURU TAKVİMİ:

İlan                                         : 02 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete

Başvuru Başlama Tarihi         : 02.12.2022

Son Başvuru Tarihi                : 16.12.2022

Başvuru Adresi: Başvurular ilanda belirtilen tarihler arasında sadece online olarak https://ilan.bandirma.edu.tr adresi üzerinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

2) ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

2.1. İmzalı Başvuru Dilekçesi                (https://bandirma.edu.tr  ve https://pdb.bandirma.edu.tr adresindeki ilgili alım ilanı duyurusunda yer alan form dilekçe indirilip bilgisayar ortamında doldurularak ıslak imza ile imzalanıp, taratılarak tekrar sisteme yüklenecektir.)         

2.2. Diplomalar (Lisans ve Lisansüstü diplomaları veya geçici mezuniyet belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için onaylı diplomayla birlikte onaylı denklik belgesi de eklenmelidir.) (Sistemde Öğrenim Bilgileri alanına eksiksiz eklenmesi gerekmektedir.)

2.3. Doçentlik Belgesi

2.4. Özgeçmiş ve Yayın Listesi

2.5. Değerlendirmeye Alınacak Yayın ve Faaliyetler Puan Tablosu (Yönerge EK-2)

2.6. Bilimsel Çalışma ve Yayınlar (Her bilimsel çalışma ve yayına ilişkin dokümanlar ilgili alana eklenecektir.)(Profesör kadroları için başlıca araştırma eseri ayrıca eklenecektir.)

2.7. Yabancı Dil Belgesi

2.8. Sertifikalar

2.9. Tecrübe ile İlgili Belgeler              

2.10. Hizmet Belgesi (Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için e-Devlet https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-hitap-hizmet-dokumu   adresi üzerinden alacakları HİTAP Hizmet Cetveli)                       

2.11. Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş.)

2.12. Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi         

2.13. Adli Sicil Kaydı (Kamu kurumlarına yönelik düzenlenen)         

2.14. Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (erkek adaylardan)

 

3) İlgili Yönetim Kurulları adaylardan deneme dersi yapmalarını isteyebilir.

4) İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

5) Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular kabul edilmeyecek olup başvurunun süresi içinde eksiksiz tamamlanması tamamen adayın sorumluluğundadır. Taslak aşamasında bırakılan ve eksik yapılan başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

6) İlanda belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

7) Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler ile atama için gerekli belgelerin onaylı örnekleri Üniversitemiz birimleri tarafından gerektiğinde adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.

8) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilirler.

9) Belgelerde onaylayanın adı soyadı, unvanı, mühür, tarih olmalı, bu bilgiler ve mührün okunaklı olması gerekmektedir.

10) Başvuruda istenen belgelerden e-Devlet üzerinden alınanlar, eğer belgenin içeriği ve karekod vb. tüm doğrulamaları okunaklı ve eksiksiz ise kabul edilecek ancak atanmaya hak kazanan adaylardan onaylı örnekleri istenecektir.

11) İstenen belgeler yabancı dille düzenlenmiş ise noter onaylı Türkçe tercümeleri eklenmesi zorunludur.

12) Erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya Bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

13) Atanmaya hak kazanan adaylardan Sağlık Kurulu Raporu istenebilecektir.

*06.12.2022 tarihli Resmi Gazetede Düzeltme İlanı yayımlanmış olup metne işlenmiştir.

No
Birim / Bölüm / Program Kadro
Adet
Açıklama (Kadro Özel Şartları)
ÖÜ2022-69 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Yazılım Mühendisliği Bölümü
Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentliğini Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Bilişim Teknolojileri Eğitimi) alanında almış olmak. Bilişim sistemleri ve makine öğrenmesi alanlarında çalışmaları olmak. "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
ÖÜ2022-70 Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Karar Bilimleri Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentliğini Yönetim ve Strateji alanında almış olmak. Örgüt kuramları, örgütsel davranış ve çok kriterli karar verme yöntemleri alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-71* Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentliğini Psikiyatrı Hemşireliği alanında almış olmak. Kadın ruh sağlığı, çocuk ve ergen ruh sağlığı ve ruhsal bozukluğu olan birey alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-72 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentliğini Uluslararası İktisat alanında almış olmak. Bölgesel iktisat ve ticari hizmetler dış ticareti alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-73 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Sosyal Politika alanında almış olmak. Yönetim kuramları alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-74 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
İktisat Politikası Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Makro İktisat alanında almış olmak. İktisat ve maliye politikaları ve sermaye piyasaları alanında çalışmaları olmak. "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
ÖÜ2022-75 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Çeviribilim alanında almış olmak. Makine çevirisi alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-76 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü
Batı Sanat Tarihi Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Erken Hristiyan ve Bizans Sanatları alanında almış olmak. Bizans sanatı el sanatları ve resim sanatı alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-77 Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü
Sualtı Teknolojisi Pr.
Doçent 1 Doçentliğini Su Ürünleri alanında almış olmak. Avlama teknolojileri, nargile ile dalış sistemleri ve suda boğulma alanında çalışmaları olmak. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu en az 3 yıldız dalıcı belgesine sahip olmak.
ÖÜ2022-78 Gönen Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Pr.
Doçent 1 Doçentliğini Tasarım alanında almış olmak. Grafik tasarımı, görsel tasarım ve etkileşim tasarımı alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-79 Gönen Meslek Yüksekokulu
Elektrik ve Enerji Bölümü
Doğalgaz Tesisatı ve Teknolojisi Pr.
Doçent 1 Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Yenilenebilir enerji sistemleri, termodinamik ve enerji verimliliği alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-80 Manyas Meslek Yüksekokulu
Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü
Bankacılık ve Sigortacılık Pr.
Doçent 1 Doçentliğini Finans alanında almış olmak. Bankacılık, finansal kurumlar ve piyasalar ile İslami finans alanında çalışmaları olmak. "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
ÖÜ2022-81 Erdek Meslek Yüksekokulu
Yönetim ve Organizasyon Bölümü
Sağlık Turizmi İşletmeciği Pr.
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Turizm İşletmeciliği alanında yapmış olmak. Termal turizm ve turizmde dijitalleşme alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-82 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Yazılım Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında yapmış olmak. İlgili alanda çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-83 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Ulaştırma Mühendisliği Bölümü
Akıllı Ulaşım Sistemleri Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Yer Sistem Bilimleri alanında yapmış olmak. Denizcilikte akıllı ulaşım sistemleri alanında çalışmaları olmak. "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
ÖÜ2022-84 Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını İç Hastalıkları Hemşireliği alanında yapmış olmak. Yoğun bakım, geriatri, solunum hastalıkları ve nöroloji alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-85* Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği alanında yapmış olmak. Kadın ruh sağlığı, damgalama, cinsel sağlık alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-86 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını ilgili anabilim dalında yapmış olmak. Tümör cerrahisi alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-87* Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını / Doktorasını ilgili anabilim dalında yapmış olmak. Bağımsız grupların düzenlenmesi alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-88 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını ilgili anabilim dalında yapmış olmak. Kalça çıkıkları ve femur kırıkları alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-89 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Acil Tıp Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını ilgili anabilim dalında yapmış olmak. Travma alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-90 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını ilgili anabilim dalında yapmış olmak. Sistemik skleroz alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-91 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını ilgili anabilim dalında yapmış olmak. Meslek hastalıkları yan dal uzmanlığı olmak.