İlan Bilgisi

wave

30.12.2022 Tarihli Öğretim Üyesi Alım İlanı Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız


* Başvurularınızı nasıl yapacağınıza, sistemi nasıl kullanacağınıza dair hazırlanmış olan yardım videolarına yukarıdaki Yardım menüsünden ulaşabilirsiniz.
* Olası internet kesintisi vb. durumlardan etkilenmemek için, başvuruların son günlere bırakılmaması önem arzetmektedir.
*Sisteme yüklenecek belgelerin okunaklı ve şüpheye mahal vermeyecek şekilde ilanda belirtilen özelliklere sahip olması gerekmektedir.

*Sistemde Öğrenim Bilgileri ve Sınav Bilgileri alanına aranılan belgelerin eksiksiz eklenmesi gerekmektedir.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversite Senatosunun 31.12.2021 tarihli 2021/26 sayılı toplantısında ve Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulunun 01.06.2022 tarihli toplantısında kabul edilerek 01.06.2022 tarihinde yürürlüğe giren Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması ve 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgelere ve ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin https://bandirma.edu.tr  ve https://pdb.bandirma.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Rektörlük tarafından uygun gördüğü takdirde başvuru yapılmış olsa dahi ilanın her aşaması iptal edilebilir.

 

                1) BAŞVURU TAKVİMİ:

İlan                                         : 30 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete

Başvuru Başlama Tarihi         : 30.12.2022

Son Başvuru Tarihi                : 13.01.2023

Başvuru Adresi: Başvurular ilanda belirtilen tarihler arasında sadece online olarak https://ilan.bandirma.edu.tr adresi üzerinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

2) ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

2.1. İmzalı Başvuru Dilekçesi                (https://bandirma.edu.tr  ve https://pdb.bandirma.edu.tr adresindeki ilgili alım ilanı duyurusunda yer alan form dilekçe indirilip bilgisayar ortamında doldurularak ıslak imza ile imzalanıp, taratılarak tekrar sisteme yüklenecektir.)         

2.2. Diplomalar (Lisans ve Lisansüstü diplomaları veya geçici mezuniyet belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için onaylı diplomayla birlikte onaylı denklik belgesi de eklenmelidir.) (Sistemde Öğrenim Bilgileri alanına eksiksiz eklenmesi gerekmektedir.)

2.3. Doçentlik Belgesi

2.4. Özgeçmiş ve Yayın Listesi

2.5. Değerlendirmeye Alınacak Yayın ve Faaliyetler Puan Tablosu (Yönerge EK-2)

2.6. Bilimsel Çalışma ve Yayınlar (Her bilimsel çalışma ve yayına ilişkin dokümanlar ilgili alana eklenecektir.)(Profesör kadroları için başlıca araştırma eseri ayrıca eklenecektir.)

2.7. Yabancı Dil Belgesi

2.8. Sertifikalar

2.9. Tecrübe ile İlgili Belgeler              

2.10. Hizmet Belgesi (Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için e-Devlet https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-hitap-hizmet-dokumu   adresi üzerinden alacakları HİTAP Hizmet Cetveli)                       

2.11. Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş.)

2.12. Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi         

2.13. Adli Sicil Kaydı (Kamu kurumlarına yönelik düzenlenen)         

2.14. Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (erkek adaylardan)

 

3) İlgili Yönetim Kurulları adaylardan deneme dersi yapmalarını isteyebilir.

4) İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

5) Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular kabul edilmeyecek olup başvurunun süresi içinde eksiksiz tamamlanması tamamen adayın sorumluluğundadır. Taslak aşamasında bırakılan ve eksik yapılan başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

6) İlanda belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

7) Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler ile atama için gerekli belgelerin onaylı örnekleri Üniversitemiz birimleri tarafından gerektiğinde adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.

8) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilirler.

9) Belgelerde onaylayanın adı soyadı, unvanı, mühür, tarih olmalı, bu bilgiler ve mührün okunaklı olması gerekmektedir.

10) Başvuruda istenen belgelerden e-Devlet üzerinden alınanlar, eğer belgenin içeriği ve karekod vb. tüm doğrulamaları okunaklı ve eksiksiz ise kabul edilecek ancak atanmaya hak kazanan adaylardan onaylı örnekleri istenecektir.

11) İstenen belgeler yabancı dille düzenlenmiş ise noter onaylı Türkçe tercümeleri eklenmesi zorunludur.

12) Erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya Bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

13) Atanmaya hak kazanan adaylardan Sağlık Kurulu Raporu istenebilecektir.

No
Birim / Bölüm / Program Kadro
Adet
Açıklama (Kadro Özel Şartları)
ÖÜ2022-096 Denizcilik Fakültesi
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü
Gemi İnşaatı Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Mukavemet, talaşlı imalat ve korozyon alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-097 Denizcilik Fakültesi
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında almış olmak. Dizel motorlarda optimizasyon, yanma ve hesaplamalı akışkanlar dinamiği alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-098 Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Pazarlama alanında almış olmak. Tüketici ve tüketim psikolojisi, dijital pazarlama kanalları ve uygulamaları ve sosyal medya bağımlılığında yeni trendler alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-099 Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Yeni Medya ve İletişim Bölümü
İletişim Bilimleri Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini İletişim Çalışmaları alanında almış olmak. İletişim sosyolojisi, dijital iletişim ve ikna alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-100 Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Bilişim Teknolojileri Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Yönetim Bilişim Sistemleri alanında almış olmak. Dijitalleşme, endüstri 4.0 ve üretim yönetimi alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-101 Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik alanında almış olmak. Çocuk hastalıklarında beslenme alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-102 Spor Bilimleri Fakültesi
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olmak. Hareket ve antrenman bilimleri, sporcu performansı ölçme ve değerlendirme alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-103 Spor Bilimleri Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olmak. Cimnastik ve antioksidanlar alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-104 Erdek Meslek Yüksekokulu
Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü
Turizm ve Otel İşletmeciliği Pr.
Doçent 1 Doçentliğini Turizm alanında almış olmak. Turizm işletmeciliği, sürdürülebilir turizm alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-105 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Pr.
Doçent 1 Doçentliğini Tıbbi Mikrobiyoloji alanında almış olmak. Bakteriyoloji ve tanı testleri alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-106 Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Radyo-TV, Sinema alanında yapmış olmak. Dijital dönüşüm, animasyon ve sosyal medya alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-107 Denizcilik Fakültesi
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Matematik alanında yapmış olmak. Matematiğin mühendislik bilimlerine uygulamaları alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-108 Denizcilik Fakültesi
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Gemi Makineleri veya Dizel Motorlar alanında yapmış olmak. Gemi makineleri veya dizel motorlar alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-109 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Tarih Bölümü
Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Yakınçağ Tarihi alanında yapmış olmak. Osmanlı-Almanya ilişkileri ve askeri tarih alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-110 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Elektrik Mühendisliği Bölümü
Alternatif Enerjili Elektrik Sistemleri Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yapmış olmak. Güneş enerjisi ve optimizasyon alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-111 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Telekomünikasyon Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yapmış olmak. Görüntü işleme ve sinyal işleme alanında çalışmaları olmak. "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
ÖÜ2022-112 Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Yönetimi Bölümü
Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Sağlık Yönetimi alanında yapmış olmak. Hemşirelerin iş performansı ve ameliyathanelerde süreç yönetimi alanında çalışmaları olmak. Sağlık kurumlarında en az beş yıl yöneticilik tecrübesine sahip olmak.
ÖÜ2022-113 Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını ilgili anabilim dalında yapmış olmak. Mirizzi sendromu ve laparoskopi alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-114 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını ilgili anabilim dalında yapmış olmak. Adölesan pnömoni alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-115 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını ilgili anabilim dalında yapmış olmak. İlgili alanda çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-116 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını ilgili anabilim dalında yapmış olmak. Romotoloji yandal uzmanlığı olmak. Sistemik skloroz alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-117 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Radyoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını ilgili anabilim dalında yapmış olmak. Girişimsel radyoloji alanında deneyimli olmak.
ÖÜ2022-118 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Fizyoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını/Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak. Duyu fizyolojisi ve elektrofizyoloj alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-119 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını ilgili alanda yapmış olmak. Talasemi alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-120 Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını/Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak. Lipozomlar alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-121 Adalet Meslek Yüksekokulu
Hukuk Bölümü
Adalet Pr.
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Özel Hukuk alanında yapmış olmak. İlgili alanda çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-122 Gönen Meslek Yüksekokulu
Muhasebe ve Vergi Bölümü
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Pr.
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Ekonometri alanında yapmış olmak. Dış ticaret dengesi ve fiyatlandırma alanında çalışmaları olmak. Doktora mezuniyeti sonrası yükseköğretim kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olmak.
ÖÜ2022-123 Manyas Meslek Yüksekokulu
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü
Sosyal Güvenlik Pr.
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında yapmış olmak. Uluslararası göç ve sosyal koruma alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-124 Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yapmış olmak. Pediatrik Rehabilitasyon alanında çalışmaları olmak.