İlan Bilgisi

wave

30.12.2022 Tarihli Öğretim Elemanı Alım İlanı Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız


* Başvurularınızı nasıl yapacağınıza, sistemi nasıl kullanacağınıza dair hazırlanmış olan yardım videolarına yukarıdaki Yardım menüsünden ulaşabilirsiniz.
* Olası internet kesintisi vb. durumlardan etkilenmemek için, başvuruların son günlere bırakılmaması önem arzetmektedir.
*Sisteme yüklenecek belgelerin okunaklı ve şüpheye mahal vermeyecek şekilde ilanda belirtilen özelliklere sahip olması gerekmektedir.

*Sistemde Öğrenim Bilgileri ve Sınav Bilgileri alanına aranılan belgelerin eksiksiz eklenmesi gerekmektedir.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgelere ve ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin https://www.bandirma.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Rektörlük tarafından uygun gördüğü takdirde başvuru yapılmış olsa dahi ilanın her aşaması iptal edilebilir.

 

1) BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ:

İlan: 30 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete

Başvuru Başlangıç: 30.12.2022

Son Başvuru Tarihi: 13.01.2023

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi: 30.01.2023

Giriş Sınavı Tarihi: 06.02.2023

Sonuç Açıklama Tarihi: 13.02.2023

Başvuru Adresi                                                      : Başvurular ilanda belirtilen tarihler arasında sadece online olarak https://ilan.bandirma.edu.tr adresi üzerinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sonuçların ilan edileceği internet adresi               : https://www.bandirma.edu.tr

 

2) ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROLARINA BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

2.1. İmzalı Başvuru Dilekçesi                (https://bandirma.edu.tr  ve https://pdb.bandirma.edu.tr adresindeki ilgili alım ilanı duyurusunda yer alan form dilekçe indirilip bilgisayar ortamında doldurularak ıslak imza ile imzalanıp, taratılarak tekrar sisteme yüklenecektir.)

2.2. ALES Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunan)(Muafiyet talep edenler için muafiyete esas belgesinin Aslı/Aslı Gibidir onaylı örneği)

2.3. YDS veya Eşdeğeri Sınav Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunan) (İlan şartına göre zorunlu)

2.4. Diplomalar (İlan şartında istenen mezuniyetlere ilişkin Lisans ve Lisansüstü diplomaları veya geçici mezuniyet belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için onaylı diplomayla birlikte onaylı denklik belgesi de eklenmelidir.) (Başvuru tarihleri içerisinde E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) (Adayların belgelerinde ilanda belirtilen bölümden/anabilim dalından/programdan mezun olduğunu diploma/mezuniyet belgesinde veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınmış eşdeğerlik/denklik belgeleri ile kanıtlamaları gerekmektedir.) (Sistemde Öğrenim Bilgileri alanına eksiksiz eklenmesi gerekmektedir.)

2.5. Lisans Transkripti (Başvuru tarihleri içerisinde E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

2.6. Lisansüstü Transkriptleri (İlan şartında istenen öğrenim/mezuniyetlere ilişkin)(Mezuniyet şartı olmayanlar için zorunlu değil.) (Başvuru tarihleri içerisinde E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

2.7. Öğrenci Belgesi (İlan tarihinden sonra alınmış belgeler kabul edilir.) (Başvuru tarihleri içerisinde E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) (İlan şartı olmayanlar için zorunlu değil.) (Adayların ilanda belirtilen bölümde/anabilim dalında/programda öğrenim gördüğünü başvuru süresi içerisinde alınmış öğrenci belgesinde veya ilgili Enstitü Müdürlüklerinden alınmış ıslak imzalı/elektronik belgelerle kanıtlamaları gerekmektedir.) (Sistemde Öğrenim Bilgileri alanına eksiksiz eklenmesi gerekmektedir.)

2.8. Tecrübe Belgeleri ve SGK Hizmet Dökümü (Tecrübe istenilen kadrolarda bu durumu kanıtlayan resmi ya da özel kuruluşlardan alınmış belgeler ile birlikte alanda çalışmayı kanıtlayan SGK Hizmet Döküm Belgesi (meslek kodunu ve unvanını gösterir) teslim edilecektir.) (İlan şartına göre zorunlu)

2.9. Özgeçmiş

2.10. Adli Sicil Kaydı (Başvuru tarihleri içerisinde E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) (Kamu kurumlarına yönelik düzenlenen)

2.11. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için) (Başvuru tarihleri içerisinde E-devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

2.12. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı fotokopisi

2.13. Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş.)

 

3) İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

4) Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular kabul edilmeyecek olup başvurunun süresi içinde eksiksiz tamamlanması tamamen adayın sorumluluğundadır. Taslak aşamasında bırakılan ve eksik yapılan başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

5) İlanda belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

6) Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler ile atama için gerekli belgelerin onaylı örnekleri Üniversitemiz birimleri tarafından gerektiğinde adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.

7) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilirler.

8) Belgelerde onaylayanın adı soyadı, unvanı, mühür, tarih olmalı, bu bilgiler ve mührün okunaklı olması gerekmektedir.

9) Başvuruda istenen belgelerden e-Devlet üzerinden alınanlar, eğer belgenin içeriği ve karekod vb. tüm doğrulamaları okunaklı ve eksiksiz ise kabul edilecek ancak atanmaya hak kazanan adaylardan onaylı örnekleri istenecektir.

10) İstenen belgeler yabancı dille düzenlenmiş ise noter onaylı Türkçe tercümeleri eklenmesi zorunludur.

11) “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca yüksek lisans belgelerinin tezli olup olmadığı belirtilmesi gerekli olup Tezli Yüksek Lisans olduğu belirtilmeyen belgelerde Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirme yapılacaktır.

12) Başvurular, sonuçlar ve kazanan adayların atama için başvuru evraklarıyla ilgili Üniversitemiz internet sayfasında yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Zorunlu hallerde sınav takviminde değişiklik yapılması durumunda internet sayfasında duyurulacaktır.

13) Araştırma Görevlisi ilanlarında atamalar 2547 sayılı Kanun’un 50-d maddesine göre yapılacaktır.

14) Erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya Bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

 

Duyurulur.

 * 06.01.2023 tarihli Resmi Gazetede Düzeltme İlanı yayımlanmış olup metne işlenmiştir.

No
Birim / Bölüm / Program Kadro
Adet
Açıklama (Kadro Özel Şartları)
ÖE2022-14 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 1 Hukuk veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans mezunu olmak. İş Hukuku veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
ÖE2022-15 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 1 İşletme, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İstatistik veya Ekonometri Bölümü lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
ÖE2022-16 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 1 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık, Çeviribilim (İngilizce) veya Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Bölümü lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
ÖE2022-17 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 1 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olmak. Eski Türk Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak
ÖE2022-18 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Siber Güvenlik Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 1 Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
ÖE2022-19 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Elektrik Mühendisliği Bölümü
Alternatif Enerjili Elektrik Sistemleri Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 1 Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
ÖE2022-20 Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 1 İletişim Bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
ÖE2022-21 Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 1 Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Ulaştırma ve Lojistik, Lojistik Yönetimi, Uluslararası Lojistik Yönetimi veya Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü Lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde veya Tedarik Zinciri Yönetimi, Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi anabilim dallarının birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
ÖE2022-22 Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 1 Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Finans, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde veya Uluslararası Ticaret ve Pazarlama, Uluslararası Finans, Uluslararası Finansman veya Uluslararası İşletmecilik anabilim dallarının birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
ÖE2022-23 Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü
Karar Bilimleri Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 1 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği veya Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü lisans mezunu olmak. Yönetim Bilişim Sistemleri alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
ÖE2022-24 Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Araştırma Görevlisi 1 Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak. İç Hastalıkları Hemşireliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
ÖE2022-25 Adalet Meslek Yüksekokulu
Hukuk Bölümü
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Pr.
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. İş Hukuku alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Tezli yüksek lisans mezuniyetinden sonra yükseköğretim kurumlarında ders verme tecrübesi olmak.
ÖE2022-26 Bandırma Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Bilgisayar Programcılığı Pr.
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans mezuniyetinden sonra yükseköğretim kurumlarında en az 3 yıl ders verme tecrübesine sahip olmak.
ÖE2022-27 Gönen Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
Web Tasarımı ve Kodlama Pr.
Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 1 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans mezuniyetinden sonra yükseköğretim kurumlarında en az 3 yıl ders verme tecrübesi olmak
ÖE2022-28* Rektörlük
Rektörlüğe Bağlı Birimler
.
Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) 1 Gazetecilik, Radyo Televizyon ve Sinema veya Yeni Medya ve İletişim Bölümü lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans mezuniyetinden Fotoğraf / Video alanında tecrübesi olmak. Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ve Adobe Premiere Pro programlarından en az ikisini kullanabildiğini belgelendirmek. (Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ve İlgili Birimlerde görevlendirilecektir.)