İlan Bilgisi

wave

29.04.2022 Tarihli Öğretim Üyesi Alım İlanı Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız


* Başvurularınızı nasıl yapacağınıza, sistemi nasıl kullanacağınıza dair hazırlanmış olan yardım videolarına yukarıdaki Yardım menüsünden ulaşabilirsiniz.
* Olası internet kesintisi vb. durumlardan etkilenmemek için, başvuruların son günlere bırakılmaması önem arzetmektedir.
*Sisteme yüklenecek belgelerin okunaklı ve şüpheye mahal vermeyecek şekilde ilanda belirtilen özelliklere sahip olması gerekmektedir.

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversite Senatosunun 26.01.2027 tarihli 2017/3 sayılı toplantısında ve Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulunun 28.02.2017 tarihli toplantısında kabul edilerek değişiklikleriyle birlikte 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe giren Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması ve 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgelere ve ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin https://bandirma.edu.tr  ve https://pdb.bandirma.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Rektörlük tarafından uygun gördüğü takdirde başvuru yapılmış olsa dahi ilanın her aşaması iptal edilebilir.

 

                1) BAŞVURU TAKVİMİ:

İlan                                         : 29 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete

Başvuru Başlama Tarihi         : 29.04.2022

Son Başvuru Tarihi                : 13.05.2022

Başvuru Adresi: Başvurular ilanda belirtilen tarihler arasında sadece online olarak https://ilan.bandirma.edu.tr adresi üzerinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

                2) ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

2.1. İmzalı Başvuru Dilekçesi                (https://bandirma.edu.tr  ve https://pdb.bandirma.edu.tr adresindeki ilgili alım ilanı duyurusunda yer alan form dilekçe indirilip bilgisayar ortamında doldurularak ıslak imza ile imzalanıp, taratılarak tekrar sisteme yüklenecektir.)         

2.2. Diplomalar (Lisans ve Lisansüstü diplomaları veya geçici mezuniyet belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için onaylı diplomayla birlikte onaylı denklik belgesi de eklenmelidir.)

2.3. Doçentlik Belgesi

2.4. Özgeçmiş

2.5. Yayın Listesi

2.6. Değerlendirmeye Alınacak Yayın ve Faaliyetler Puan Tablosu (Yönerge EK-2)

2.7. Bilimsel Çalışma ve Yayınlar (Her bilimsel çalışma ve yayına ilişkin dokümanlar ilgili alana eklenecektir.)(Profesör kadroları için başlıca araştırma eseri ayrıca eklenecektir.)

2.8. Yabancı Dil Belgesi

2.9. Sertifikalar

2.10. Tecrübe ile İlgili Belgeler            

2.11. Hizmet Belgesi (Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için e-Devlet https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-hitap-hizmet-dokumu   adresi üzerinden alacakları HİTAP Hizmet Cetveli)                       

2.12. Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş.)

2.13. Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi         

2.14. Adli Sicil Kaydı (Kamu kurumlarına yönelik düzenlenen)         

2.15. Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (erkek adaylardan)

 

3) İlgili Yönetim Kurulları adaylardan deneme dersi yapmalarını isteyebilir.

4) İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

5) Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular kabul edilmeyecek olup başvurunun süresi içinde eksiksiz tamamlanması tamamen adayın sorumluluğundadır. Taslak aşamasında bırakılan ve eksik yapılan başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

6) İlanda belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

7) Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler ile atama için gerekli belgelerin onaylı örnekleri Üniversitemiz birimleri tarafından gerektiğinde adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.

8) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilirler.

9) Belgelerde onaylayanın adı soyadı, unvanı, mühür, tarih olmalı, bu bilgiler ve mührün okunaklı olması gerekmektedir.

10) Başvuruda istenen belgelerden e-Devlet üzerinden alınanlar, eğer belgenin içeriği ve karekod vb. tüm doğrulamaları okunaklı ve eksiksiz ise kabul edilecek ancak atanmaya hak kazanan adaylardan onaylı örnekleri istenecektir.

11) İstenen belgeler yabancı dille düzenlenmiş ise noter onaylı Türkçe tercümeleri eklenmesi zorunludur.

12) Erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya Bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

13) Atanmaya hak kazanan adaylardan Sağlık Kurulu Raporu istenebilecektir.

Duyurulur.

No
Birim / Bölüm / Program Kadro
Adet
Açıklama (Kadro Özel Şartları)
ÖÜ2022-01 Bandırma Meslek Yüksekokulu
Gıda İşleme Bölümü
Gıda Teknolojisi Pr.
Profesör 1 Doçentliğini Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri alanında almış olmak. Kanatlı Hastalıkları ve Gıda Kaynaklı Patojenler alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-02 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Siyasi Tarih Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Siyasi Tarih alanında almış olmak. Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Ortadoğu alanlarında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-03 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak. Bilgisayar Ağ Güvenliği ve Nesnelerin İnterneti alanlarında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-04 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Yazılım Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak. Metasezgisel Optimizasyon Algoritmaları alanında çalışmaları olmak. "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.
ÖÜ2022-05 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Sosyoloji Bölümü
Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Sosyoloji alanında almış olmak. Gençlik, Mizah ve Sapma alanlarında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-06 İslami İlimler Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Hadis Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Hadis alanında almış olmak. Daru’l-Hadis Müessesesi ve Sahabilerin Hadis İlmine Katkısı alanında çalışmaları olmak. Yurtdışı yükseköğretim kurumlarında tecrübesi olmak.
ÖÜ2022-07 İslami İlimler Fakültesi
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü
Siyer-İ Nebi ve İslam Tarihi Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini İslam Tarihi alanında almış olmak. Siyer, Erken İslami Dönem ve İlk Dönem İslam Tarihi alanında çalışmaları olmak. Yurtdışı yükseköğretim kurumlarında tecrübesi olmak.
ÖÜ2022-08 İslami İlimler Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Tefsir Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Temel İslam Bilimleri/Tefsir alanında yapmış olmak. Tefsirde Selefi Söylem, Ehl-i Sünnet ve Selefi Söylem Mukayesesi alanında çalışmaları olmak. "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" uyarınca Arapça ders verebiliyor olmak.
ÖÜ2022-09 İslami İlimler Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
İslam Hukuku Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Temel İslam Bilimleri/İslam Hukuku alanında yapmış olmak. Tanzimat Dönemi İslam Hukuku alanında çalışmaları olmak. "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" uyarınca Arapça ders verebiliyor olmak.
ÖÜ2022-10 İslami İlimler Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Temel İslam Bilimleri/Kelâm alanında yapmış olmak. İman-Amel, İman-İslam, Tenzihi Söylem ile Kavramların Fonetik ve Semantik Analizleri alanında çalışmaları olmak. "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" uyarınca Arapça ders verebiliyor olmak.
ÖÜ2022-11 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Mütercim ve Tercümanlık Bölümü
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Çeviribilim alanında yapmış olmak. Çeviri Çocuk Edebiyatı alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-12 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Eski Türk Dili Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olmak. Arap-Türk Dil İlişkileri ve Türkçe Eski Tıp Metinleri alanlarında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-13 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olmak. Na't Divanları, Şiir Mecmuaları ve Şerh Metinleri alanlarında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-14 Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü
Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Denizcilik İşletmeleri Yönetimi alanında yapmış olmak. Yat Limanları, Dijital Pazarlama ve Limanlarda Endüstri 4.0 alanlarında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-15 Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Ulaştırma Hizmetleri Bölümü
Deniz ve Liman İşletmeciliği Pr.
Dr. Öğr. Üyesi 1 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Doktorasını Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi veya İşletme alanında yapmış olmak. Denizcilik İşletmelerinde İK Yönetimi alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-16 Denizcilik Meslek Yüksekokulu
Ulaştırma Hizmetleri Bölümü
Deniz ve Liman İşletmeciliği Pr.
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği veya Deniz Ulaştırma Mühendisliği alanında yapmış olmak. Limanlarda Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Makine Öğrenmesi alanlarında çalışmaları olmak.