İlan Bilgisi

wave

04.07.2022 Tarihli Öğretim Üyesi Alım İlanı Başvuru Yapmak İçin Tıklayınız


* Başvurularınızı nasıl yapacağınıza, sistemi nasıl kullanacağınıza dair hazırlanmış olan yardım videolarına yukarıdaki Yardım menüsünden ulaşabilirsiniz.
* Olası internet kesintisi vb. durumlardan etkilenmemek için, başvuruların son günlere bırakılmaması önem arzetmektedir.
*Sisteme yüklenecek belgelerin okunaklı ve şüpheye mahal vermeyecek şekilde ilanda belirtilen özelliklere sahip olması gerekmektedir.

*Sistemde Öğrenim Bilgileri alanına mezuniyet ve öğrencilik durumunun eksiksiz eklenmesi gerekmektedir.

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversite Senatosunun 31.12.2021 tarihli 2021/26 sayılı toplantısında ve Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulunun 01.06.2022 tarihli toplantısında kabul edilerek 01.06.2022 tarihinde yürürlüğe giren Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması ve 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgelere ve ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin https://bandirma.edu.tr  ve https://pdb.bandirma.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz.

Rektörlük tarafından uygun gördüğü takdirde başvuru yapılmış olsa dahi ilanın her aşaması iptal edilebilir.

 

                1) BAŞVURU TAKVİMİ:

İlan                                         : 04 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete

Başvuru Başlama Tarihi         : 04.07.2022

Son Başvuru Tarihi                : 18.07.2022

Başvuru Adresi: Başvurular ilanda belirtilen tarihler arasında sadece online olarak https://ilan.bandirma.edu.tr adresi üzerinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

2) ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

2.1. İmzalı Başvuru Dilekçesi                (https://bandirma.edu.tr  ve https://pdb.bandirma.edu.tr adresindeki ilgili alım ilanı duyurusunda yer alan form dilekçe indirilip bilgisayar ortamında doldurularak ıslak imza ile imzalanıp, taratılarak tekrar sisteme yüklenecektir.)         

2.2. Diplomalar (Lisans ve Lisansüstü diplomaları veya geçici mezuniyet belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için onaylı diplomayla birlikte onaylı denklik belgesi de eklenmelidir.)

2.3. Doçentlik Belgesi

2.4. Özgeçmiş

2.5. Yayın Listesi

2.6. Değerlendirmeye Alınacak Yayın ve Faaliyetler Puan Tablosu (Yönerge EK-2)

2.7. Bilimsel Çalışma ve Yayınlar (Her bilimsel çalışma ve yayına ilişkin dokümanlar ilgili alana eklenecektir.)(Profesör kadroları için başlıca araştırma eseri ayrıca eklenecektir.)

2.8. Yabancı Dil Belgesi

2.9. Sertifikalar

2.10. Tecrübe ile İlgili Belgeler            

2.11. Hizmet Belgesi (Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için e-Devlet https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-hitap-hizmet-dokumu   adresi üzerinden alacakları HİTAP Hizmet Cetveli)                       

2.12. Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş.)

2.13. Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi         

2.14. Adli Sicil Kaydı (Kamu kurumlarına yönelik düzenlenen)         

2.15. Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten) (erkek adaylardan)

 

3) İlgili Yönetim Kurulları adaylardan deneme dersi yapmalarını isteyebilir.

4) İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

5) Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular kabul edilmeyecek olup başvurunun süresi içinde eksiksiz tamamlanması tamamen adayın sorumluluğundadır. Taslak aşamasında bırakılan ve eksik yapılan başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

6) İlanda belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

7) Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler ile atama için gerekli belgelerin onaylı örnekleri Üniversitemiz birimleri tarafından gerektiğinde adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.

8) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilirler.

9) Belgelerde onaylayanın adı soyadı, unvanı, mühür, tarih olmalı, bu bilgiler ve mührün okunaklı olması gerekmektedir.

10) Başvuruda istenen belgelerden e-Devlet üzerinden alınanlar, eğer belgenin içeriği ve karekod vb. tüm doğrulamaları okunaklı ve eksiksiz ise kabul edilecek ancak atanmaya hak kazanan adaylardan onaylı örnekleri istenecektir.

11) İstenen belgeler yabancı dille düzenlenmiş ise noter onaylı Türkçe tercümeleri eklenmesi zorunludur.

12) Erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya Bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

13) Atanmaya hak kazanan adaylardan Sağlık Kurulu Raporu istenebilecektir.

Duyurulur.

No
Birim / Bölüm / Program Kadro
Adet
Açıklama (Kadro Özel Şartları)
ÖÜ2022-20 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentliğini Sosyal Politika alanında almış olmak. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-21 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Sosyal Politika alanında almış olmak. Dezavantajlı Gruplar, Kariyer Planlama Yönetimi ve Verimlilik alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-22 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında yapmış olmak. Yoksulluk, Endüstri 4.0 ve İşsizlik alanında çalışmaları olmak. Doktora mezuniyeti sonrası yükseköğretim kurumlarında ilgili alanda ders verme tecrübesine sahip olmak.
ÖÜ2022-23 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
İktisat Politikası Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Makro İktisat alanında almış olmak. Konut Fiyatları ve Para Politikası alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-24 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını İşletme alanında yapmış olmak. Ekipman Verimliliği ve Müşteri Katılımı alanında çalışmaları olmak. "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak. Doktora mezuniyeti sonrası yükseköğretim kurumlarında ilgili alanda ders verme tecrübesine sahip olmak.
ÖÜ2022-25 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü
Mali Hukuk Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentliğini Maliye alanında almış olmak. Ücretlilerin Vergilendirilmesi ve Mali Hukukta Mücbir Sebep alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-26 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Siyasal Hayat ve Kurumlar alanında almış olmak. Göç Sosyolojisi, Yurtdışı Türkler ve Siyasal Katılım alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-27 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Kent ve Çevre Bilimleri alanında yapmış olmak. Yerel Yönetimlerde Ölçeklendirme ve Kent Mobilyaları alanında çalışmaları olmak. "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak. Doktora mezuniyeti sonrası yükseköğretim kurumlarında ilgili alanda ders verme tecrübesine sahip olmak.
ÖÜ2022-28 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Siyasi Tarih Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Uluslararası İlişkiler alanında yapmış olmak. ABD - Ortadoğu İlişkileri ve Türkiye-Irak ilişkileri alanlarında çalışmaları olmak. "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak. Doktora mezuniyeti sonrası yükseköğretim kurumlarında ilgili alanda ders verme tecrübesine sahip olmak.
ÖÜ2022-29 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü
Sosyal Hizmetler Pr.
Doçent 1 Doçentliğini Sosyoloji alanında almış olmak. Dezavantajlı Gruplar ve Göç alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-30 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Grafik Tasarımı
Grafik Tasarımı Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Tasarım alanında almış olmak. Grafik Tasarımı ve Görsel Tasarım alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-31 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Acil Tıp Anabilim Dalı
Profesör 1 Doçentliğini Acil Tıp alanında almış olmak. Triaj, Kritik Hasta ve Travma alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-32 Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Uzmanlığını ilgili alanda almış olmak. Depresyon alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-33 Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Eğitim Programları ve Öğretim alanında yapmış olmak. Çok Kültürlülük alanında çalışmaları olmak. "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak. Doktora mezuniyeti sonrası yükseköğretim kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olmak.
ÖÜ2022-34 Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet Bölümü
Sosyal Hizmet Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Sosyal Politika alanında almış olmak. İnsani Krizler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Girişimcilik alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-35 Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi Bölümü
Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı
Doçent 1 Doçentliğini Eğitim Bilimleri (Eğitim Programları ve Öğretim) alanında almış olmak. Okul Dışı Öğrenme ve Değerler alanında çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-36 Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Diyetetik Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında yapmış olmak. İlgili alanda çalışmaları olmak.
ÖÜ2022-37 Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Toplum Beslenmesi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi 1 Doktorasını Beslenme ve Diyetetik alanında yapmış olmak. İlgili alanda çalışmaları olmak.